Sloopshapeimage_2_link_0
InfraInfra.htmlInfra.htmlshapeimage_3_link_0
ProjectmanagementProjectmanagement.htmlProjectmanagement.htmlshapeimage_4_link_0
DetacheringDetachering.htmlDetachering.htmlshapeimage_5_link_0
BodemBodem.htmlBodem.htmlshapeimage_6_link_0
HomeHome.htmlHome.htmlshapeimage_7_link_0
Over ons Over_ons.htmlOver_ons.htmlshapeimage_8_link_0
ProjectenProjecten.htmlProjecten.htmlshapeimage_9_link_0
ContactContact.htmlContact.htmlshapeimage_10_link_0
 

Buro SL B.V.

Breedveldsingel 70

3055 PL  ROTTERDAM


T    010 - 841 48 82

E    info@buro-sl.nl

W   www.buro-sl.nl

Sloop

Bij herontwikkeling is het vaak noodzakelijk om bestaande bebouwing te slopen. Wij verzorgen, in samenwerking met deskundige en gecertificeerde partners, de voorbereiding en begeleiding van deze sloopwerkzaamheden.

De voorbereiding bestaat uit het inventariseren van asbest in gebouwen, het aanvragen van een sloopvergunning, het opstellen van een betrouwbare sloopraming en het verzorgen van de aanbestedingsprocedure. Gedurende de uitvoering kunt u ervan op aan dat het werk op zorgvuldige wijze wordt begeleid, waardoor kosten en planning in de hand gehouden worden.

Daarnaast adviseren wij u ook altijd over andere vakdisciplines die een rol kunnen spelen bij een sloopproject. U kunt te maken krijgen met bodemverontreiniging of een archeologisch verwachtigingsvolle locatie, sloop (ondergronds) is dan niet zondermeer toegestaan. Ook kan een ontheffing in het kader van de Flora- en Faunawet noodzakelijk zijn.

U kunt ervan op aan dat wij u op zorgvuldige wijze adviseren, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.